Gadaa-TV- November  27, 2016

Gadaa-TV- Septembers  9, 2016

Gadaa-TV-02-23-2016

January, 18-2016

January, 16, 2016

L

January, 09, 2016

January-01-2016

December 12-2015

December, 04-2015

November, 23-2015

November, 8, 2015

November, 01- 2015 

September 05-2015

March 29--2015

March 22- 2015

March 14, 2015

March 7, 2015

February 14, 2015

January, 31-2015

December  20, 2014

December 06, 2014

November 22, 2014

Gadaa-TV- November 15, 2014

Gadaa-TV- November 8, 2014

October, 25, 2014

Gadaa-TV- September  6, 2014

Gadaa-TV-08-09-2014 

Gadaa-TV -June 21-2014 

Gadaa-TV-6-28-2014 

Muldhata Tv 
Gadaa “Odeeffannoo bilisaa, ummata bilisaaf” odeeffannoon xinnoo hin qabdu! Masakamni TV gadaa, Bu’uurri sirna gadaa akka gabatuu fi guddatu sagalee ta’ee hojachuu.

Dirqama TV Gadaa TVn Gadaa sagalee ummata Oromoo ta’udhaan, ummati Oromoo yaadaa fi yaaddoo qabu, bilisaan keessummeessa. TVn Gadaa tokkummaan, bilisummaa fi mirgi dimokraasii Oromoo akka dagaaguu, akkasumas haqa fi dhugaa ummatootiin qaban midiyaa walaba ta’ee tajaajila. 


TVn Gadaa, daba, yakka, samichaa fi acuuccaa sabaa fi sab-lammii Itiyoophiyarra, sirna bitootan gahaa jiru murannoon saaxila Itiyoophiyaa keessatti ijaramuu midiyaa walabaaf, TVn gadaa qooda isa irraa eegamu gumaacha. 


TVn gadaa, aadaa, afaanii fi duudhaa oromoo guddisuu keessatti media qooda kennu ta’a. Gadaatv@gmail.com